De Brusselse Brandstapel - deel 1

met medewerking van Johan Temmerman, Dick Wursten en Gert Gielis

Kalme kloosterlingen waren het niet in het Augstijnerklooster van Antwerpen. Ze waren wel ingetreden als brave zonen van de Kerk, maar transformeerden in rebellen toen ze van het protest van Maarten Luther vernamen. Zo zagen de hoge heren van de kerk het toch. De overste werd al snel vanwege zijn ‘ketterse opvattingen’ gearresteerd en opgesloten. Hij had wellicht nog lang achter de tralies moeten zitten, als niet een stel Antwerpse vrouwen onder leiding van Dulle Griet hem daar met geweld vandaan had gehaald. De andere broeders hadden minder geluk: ze werden onder druk gezet om hun ‘Lutherije’ af te zweren en konden het vege lijf alleen maar redden door het land in alle haast te ontvluchten. Het klooster – nog geen tien jaar oud - werd resoluut met de grond gelijk gemaakt en twee monniken – Vos en Van den Esschen – eindigden op de brandstapel. Zo werden ze 500 jaar geleden de eerste, maar lang niet de enige, martelaren van de Reformatie. Maar hun gedachtegoed overleefde de bloedige vervolging van de inquisitie.

In samenwerking met Museum De Geuzenhoek       -      Klik hier om de podcast te beluisteren

 De Brusselse Brandstapel – deel 2

met medewerking van Eddy Delameillieure en Chris Velleman

Ze hadden maar één woord moeten zeggen om hun leven te redden: ‘revoco’, Latijn voor ‘ik herroep’... Maar Hendrick Vos en Jan Van de Esschen zwegen. Ze konden niet anders dan vasthouden aan hun pas ontdekte waarheid. Als ware martelaren betaalden ze dat geloof met hun leven. De nieuwe ideeën schoten snel wortel in Antwerpen, maar in Gent – aan het hof van Karel V en Filips II – wilde de Spaanse overheersers er niets van weten. De bloedplakkaten waren voor de aanhangers van de Hervorming in de 16e eeuw een duidelijk signaal om Vlaanderen te ontvluchten. In de Noordelijke Nederlanden brak daardoor de Gouden Eeuw aan, in het Zuiden sloeg de armoede toe. Veel achterblijvers keerden terug naar de Kerk, maar de maatschappij stortte in. Vijf eeuwen later vragen we ons nog altijd af hoe iemand zelfs zijn leven voor het geloof over kan hebben. Waren het toen heiligen of naïevelingen? Of realiseren we ons nu niet meer de kostprijs van oprecht geloof? Een zoektocht naar de motivatie van de aanhangers van de Reformatie.

In samenwerking met Museum De Geuzenhoek       -      Klik hier om de podcast te beluisteren