SCHIETgebedjes - Aflevering 1

“Ouders die nog niet wisten of hun kind gewond of overleden was. Dat is het moeilijkste geweest die dag”. Ook al is het al meer dan 10 jaar geleden, de busramp in Sierre (Zwitserland) ligt nog vers in het geheugen van Cindy De Meyer, moreel consulent bij Defensie. Het leger wordt immers niet alleen bij oorlogen ingezet, maar ook bij ernstige rampen. Een geestelijk verzorger kan dan een cruciale rol spelen bij de opvang van slachtoffers. Katholiek aalmoezenier Erwin Vilain maakte het mee bij de overstromingen in Wallonië. “Nergens anders waren de soldaten zo emotioneel”, herinnert hij zich. In deze eerste aflevering van SCHIETgebedjes schetsen we het portret van twee bevlogen hulpverleners.

Beluister

SCHIETgebedjes - Aflevering 2

“Sommige verhalen neem je mee naar bed als je gaat slapen, andere moet je naast je neerleggen”. In de 37 jaar dat Don Castelein protestants legeraalmoezenier was, werd hij in Afghanistan en Servië met dramatische situaties geconfronteerd. Hoofdaalmoezenier Johan Van den Eeckhout van zijn kant maakte conflicten in Congo, Somalië en Rwanda mee. Wie de dood in de ogen kijkt – en in het leger kan dat al snel gebeuren – denkt na over de zin van het leven. De impact van vredesmissies op de soldaten mag niet onderschat worden, net zoals het belang van goede geestelijke begeleiding.

Beluister

 

SCHIETgebedjes - Aflevering 3

“Om de twee, drie weken ging je met het schip de haven binnen. Dat moest ook wel, anders kreeg je agressie”. Anton Waelkens maakte als evangelisch aalmoezenier heel wat reizen mee op de fregatten van de Belgische marine. Het leven op zee lijkt mooi, maar heeft ook z’n harde kanten. Maanden van huis, het gemis van de partner, en de huwelijkstrouw die onder druk staat wanneer prostituees de spanning kunnen verlichten… Wat zeg je dan als spirituele begeleider? “Trouw blijven”, suggereert ook Joods aalmoezenier Israël Muller, al beseft hij dat die boodschap niet altijd zo populair is. Tegenwoordig wordt hij ook geconfronteerd met andere prangende problemen, want met ‘Israël’ als voornaam, kunnen vragen over het conflict in Gaza niet uitblijven …

Beluister

SCHIETgebedjes - Aflevering 4

“Heeft God iets te maken met geweld? God geeft mensen de vrijheid om te kiezen en soms gebruiken ze dan geweld. Af en toe moet dat ook wel om iets ergers te voorkomen”. Luc Carré, de katholieke aalmoezenier met wie we mee op oefening gaan, beseft de diepte van het dilemma. Betrekken we God in het discours of houden we het bij het geloof in de goedheid van de mens? In deze laatste aflevering voelen we niet alleen Luc aan de tand, maar leggen we ook enkele netelige kwesties voor aan Cindy, Erwin en Anton. Lang niet alle vragen kennen een gemakkelijk antwoord en ook gelovigen twijfelen wel eens. En wie weet, helpt dan soms een schietgebedje…

Beluister